วันที่ 14 กันยายน 2551 นี้
วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ไปจัดค่ายให้ โรงเรียนวัดผาณิตาราม
เป็นค่ายวันเดียวเท่านั้น

ใครว่าง ใครสนใจ ไปเข้าร่วมกันได้นะครับ
โดยเฉพาะพี่ๆ ศิษย์แก่ทั้งหลายแหล่พี่หมี