ค่ายเลขปีนี้เลื่อนเป็นวันที่ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 15-16-17 สิงหาคม 51
นะครับ

ประชุมใหญ่สามัญ ก็ขอเลื่อนเป็นวันที่เสาร์ที่ 16 สิงหาคม 51
เวลาเดิม 14.00 น.

มากันเยอะๆนะพี่น้อง
...พี่หมี...