ค่ายปรับพื้นฐาน
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551
เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไป

รับสมัครตำแหน่งนันทนาการ ไม่จำกัดจำนวน

ป.ล.ซ้อมนันทนาการวันที่ 3 พฤษภาคม 10 นาฬิกา ณ ห้องเลข เบญจมฯ