ประชุมสามัญประจำปี52

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552


ขอเชิญพี่น้องค่ายเลข ประชุมกันโดยพร้อมเพรียง
เวลา 9.00 น. ณ ห้องโสตฯ อาคารสมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา


ปีนีั้ไม่ได้เป็นแค่การประชุมสามัญประจำปีเท่านั้น
แต่ยังมีกิจกรรม เกมส์ และอาหารกลางวัน!!
ถือเป็นงานพบปะสังสรรค์ย่อยๆ ของชาวค่ายครั้งใหญ่ครับหัวข้อในการประชุม
  • สรุปบัญชีค่าใช้จ่าย
  • เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
  • วางแผนดำเนินงานสำหรับปี 2553

กิจกรรม
  • รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  • รูปเด็ดๆ
  • โครงการเพ้อ ๆ ฝัน ๆ
  • ถ้าได้เป็นพี่เลี้่ยงอีกครั้ง
  • เกมส์โจ๊ะ ๆ

1 ปีมีครั้งเดียว ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆ มาให้ได้นะครับ
----
พี่หมี