นัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2551

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หัวเรื่องในการประชุม

  • 10 ปีค่ายคณิตศาตร์
  • สรุปค่าใช้จ่าย
  • วางแผนงานสำหรับปีหน้า
  • เตรียมเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่

มากันเยอะๆนะครับ หนึ่งปีมีครั้งเดียว

พี่หมี