เนื่องจากปัญหาการจัดหน้า
ในส่วนของบทความ หลายหน้านั้น
ทำได้ลำบากในเว็บขนาด 800 px

จึงจะทำการขยายหน้าเว็บโดยรวมให้เป็น 1024 px
ซึ่งเว็บเบญฯเองก็มีขนาดมากกว่า 1024 px มานานแล้ว
คงไม่มีปัญหากับผู้ใช้ส่วนมาก

กำหนดการเปลี่ยนแปลงหลัก
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 นี้

ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย
จะปรับปรุงต่อไปตามความเหมาะสมแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

พี่หมี