ค่ายปรับพื้นฐาน ประจำปี2552
วันที่เสาร์อาทิตย์ ที่ 25-26 เมษายน 2552

นัดประชุมพี่เลี้ยงนันทนาการวันที่ 22 เมษายน 2552
รายละเอียดอื่นๆ ติดต่อประธานรุ่นได้เลยครับ